K O N F E R A N S E V i   t a r   i   m o t   d i t t   m ø t e


Vi har både møterom, konferanserom med AV - utstyr for gjennomføring av dykkar møteverksemd eller konferanse.

 

Ta kontakt for booking!