O M  O S S

V i d s y n      A r b e i d s h o t e l l 


Vidsyn Arbeidshotell starta opp i november 2014 då Vidsyn Næringsbygg stod klart. Arbeidshotellet er ein del av eit større næringsbygg som husar over 30 bedrifter innanfor ulike bransjar.

Vidsyn Arbeidshotell er spesielt tilrettelagt for arbeidarane sine behov, både når de gjeld overnatting og matservering.

Vidsyn Næringsbygg husar også daglegvarebutikk, treningssenter, massasje, fotterapi, hudpleie, tannlege og liknande. Vidsyn Arbeidshotell ligg i Gulen Industrihamn, som er ein naturleg plassering av eit arbeidshotell i Gulen kommune, kor det meste av større industriprosjekt vert i iverksatt. 


Våre tilbod

Vidsyn tilbyr overnatting, matservering, catering, kurs/ konferanse og selskapslokale. 


Parkering

Vidsyn Næringsbygg har gode parkeringsfasilitetar, det er også ladestasjon for el - bil om ein ynskjer det.